Screening diabetické retinopatie umělou inteligencí

Screening diabetické retinopatie umělou inteligencí

Screening diabetické retinopatie pomocí umělé inteligence

Diabetická retinopatie (DR) je mikrovaskulární komplikace diabetu a je nejčastější příčinou slepoty pacientů s diabetem. Až 40% pacientů však chybí vyšetření u očního specialisty, což vede ke zbytečnému poškození zraku, až oslepnutí, mnoha lidí.

Čas a včasná diagnostika jsou základním klíčem k léčbě DR. Přinášíme nyní možnost rychlého a snadného vyšetření DR diabetiků přímo v ordinaci diabetologa a to pomocí vyhodnocení snímků oka umělou inteligencí.

Včasné předcházení trvalého poškození zraku

Vyšetření diabetické retinopatie pomocí umělé inteligence přímo
v ambulanci diabetologa umožní dostupnost tohoto preventivního vyšetření pacientům s diabetem. Pomůže předejít rozvoji poškození zraku a v krajním případě slepotě.

Výkon je hrazen ze zdravotního pojištění

Vyšetření diabetické retinopatie by se mělo provádět jednou ročně
u všech pacientů s diabetem, u nichž nebyl dříve diagnostikován zákal optických médií nebo diabetická retinopatie. Poskytovatelé zdravotních služeb v odbornosti diabetologie, kteří chtějí uvedený screening v ambulancích provádět a splní stanovené věcné
a technické požadavky, mohou VZP o nasmlouvání těchto výkonů požádat.

Včasná diagnostika – prevence slepoty

Pořízení snímků pomocí fundus kamery obou očí pacienta, jeho diagnostické vyhodnocení v centrálním serveru bez nutnosti dalšího lidského hodnocení, trvá pouze několik vteřin.

Tento preventivní screening mimo jiné omezuje zbytečné návštěvy u očních specialistů.

S naším systémem získáte:

Diagnostické výsledky během několika vteřin

Bez potřeby konzultace s dalšími specialisty

Uživatelsky příjemný systém

Nastavitelné workflow – dle potřeb zákazníka

Více než 64 milionů lidí v Evropě má cukrovku

8 % z nich ročně oslepne (z důvodu DR)

58 % pacientů nedostává odpovídající oční péči

Jak náš software funguje:

Vyškolený zdravotník pořídí fundus kamerou snímky obou očí.

Obrázky jsou odeslány na centrální server.

Umělá inteligence vyhodnotí známky diabetické retinopatie (včetně makulárního edému)
a zašle výsledek během 30 vteřin.

Bez nálezu
(opakujte vyšetření do 12 měsíců).

Při nálezu – podezření na DR (pacientovi je doporučeno vyšetření u očního specialisty).

Včasná diagnostika – jediná správná cesta

Náš přístup k diagnostice řízené umělou inteligencí

Tento software využívající umělou inteligenci byl připraven pro komfortní řešení pro pacienta i diabetologa. Relevantní výsledek dále slouží jako podklad pro očního specialitu.

Diagnostická AI je založená na etickém základu

Diagnostické výsledky

Individuální přizpůsobení

Neocenitelný pomocník pro přesnější výsledky

Software byl validován proti výsledkům pacientů pomocí standardu náhradních výsledků, aby byla bezpečnost pacientů hlavní prioritou. Software byl validován s prioritou na bezpečný záchyt pacientů s DR. 

V pivotní klinické studii systém vyhodnotil 100 % pacientů s alespoň středně těžkou diabetickou retinopatií a více než 96 % pacientů 

s diabetickým makulárním edémem.

V prvotní klinické studii software zabránil 91 % zbytečných návštěv očního specialisty záchytem výsledku, který je negativní pro diabetickou retinopatii (včetně makulárního edému) již v ordinaci diabetologa.

Hodnotící software byl validován na více než 2 milionech snímků, čímž je zajištěno, že systém funguje pro všechny bez ohledu na pohlaví, rasu či etnickou skupinu.

Videris Vám nabízí plné řešení:

nejmodernější přístrojové vybavení,

umělou inteligencí AI.

Náš systém splňuje certifikační podmínky stanovené k nasmlouvání výkonu (CE třída IIa), ale i vysokou senzitivitu a specificitu doloženou publikační historií, ale i nasazení ve screeningových programech ve vyspělých zemích 

v zahraničí.

Tato umělá inteligence je dokonce vůbec první umělou inteligencí, která byla schválena americkou FDA de novo.