Screening diabetické retinopatie umělou inteligencí

Screening diabetické retinopatie umělou inteligencí

Screening diabetické retinopatie pomocí umělé inteligence

Diabetická retinopatie (DR) je mikrovaskulární komplikace diabetu a je nejčastější příčinou slepoty pacientů s diabetem. Až 40% pacientů však chybí vyšetření u očního specialisty, což vede ke zbytečnému poškození zraku, až oslepnutí, mnoha lidí.

Čas a včasná diagnostika jsou základním klíčem k léčbě DR. Přinášíme nyní možnost rychlého a snadného vyšetření DR diabetiků přímo v ordinaci diabetologa a to pomocí vyhodnocení snímků oka umělou inteligencí.

Včasné předcházení trvalého poškození zraku

Vyšetření diabetické retinopatie pomocí umělé inteligence přímo
v ambulanci diabetologa umožní dostupnost tohoto preventivního vyšetření pacientům s diabetem. Pomůže předejít rozvoji poškození zraku a v krajním případě slepotě.

Výkon je hrazen ze zdravotního pojištění

Vyšetření diabetické retinopatie by se mělo provádět jednou ročně
u všech pacientů s diabetem, u nichž nebyl dříve diagnostikován zákal optických médií nebo diabetická retinopatie. Poskytovatelé zdravotních služeb v odbornosti diabetologie, kteří chtějí uvedený screening v ambulancích provádět a splní stanovené věcné
a technické požadavky, mohou VZP o nasmlouvání těchto výkonů požádat. Jedná se o výkony 13117, 13118 a 13119.

Včasná diagnostika – prevence slepoty

Pořízení snímků pomocí fundus kamery obou očí pacienta, jeho diagnostické vyhodnocení v centrálním serveru bez nutnosti dalšího lidského hodnocení, trvá pouze několik vteřin.

Tento preventivní screening mimo jiné omezuje zbytečné návštěvy u očních specialistů.

S naším systémem získáte:

Diagnostické výsledky během několika vteřin

Bez potřeby konzultace s dalšími specialisty

Uživatelsky příjemný systém

Nastavitelné workflow – dle potřeb zákazníka

Více než 64 milionů lidí v Evropě má cukrovku

8 % z nich ročně oslepne (z důvodu DR)

58 % pacientů nedostává odpovídající oční péči

Jak náš software funguje:

Vyškolený zdravotník pořídí fundus kamerou snímky obou očí.

Obrázky jsou odeslány na centrální server.

Umělá inteligence vyhodnotí známky diabetické retinopatie (včetně makulárního edému) a VPMD,
výsledek zašle během 30 vteřin.

Bez nálezu
(opakujte vyšetření do 12 měsíců).

Při nálezu – podezření na DR (pacientovi je doporučeno vyšetření u očního specialisty).

Včasná diagnostika – jediná správná cesta

Náš přístup k diagnostice řízené umělou inteligencí

Systém RetCAD™ zajišťuje spolehlivé a konzistentní výsledky bez ohledu na hodnotitele, pracovní zatížení či denní dobu.

Díky intuitivnímu vizuálnímu formátu sestav mohou poskytovatelé oční péče výsledky snadno a rychle interpretovat. Snadno srozumitelné shrnutí, vytvořené z vyšetření oka, je pak možné s důvěrou sdílet s pacientem a hovořit o něm.

Zjednodušená vizualizace výsledků snímkování s teplotními mapami přispívá také k poučení a informování pacienta, jakož i k přijetí léčby, což je pro onemocnění jako diabetická retinopatie (DR) mimořádně důležité.

Neocenitelný pomocník pro přesnější výsledky

Zcela neinvazivní metoda vyšetření očního pozadí bez potřeby artificiální mydriázy, kterou musí pacient absolvovat při návštěvě oftalmologa. Nehrozí tak ani případná alergická reakce na mydriatikum.

Systém RetCAD™ pomáhá očním specialistům při včasné diagnóze a vyhodnocení stupně závažnosti věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) a diabetické retinopatie (DR). Využívá nejmodernější technologie hlubokého učení (Deep Learning) a počítačového vidění, které s využitím velkého množství snímků sítnice podávají kvantifikované klinické důkazy.

Vysoká senzitivita i specificita dokázaná několika studiemi, zajišťuje pacientovi velice přesnou a rychlou diagnózu. Navíc s přibývajícím počtem snímků se umělá inteligence sama zdokonaluje. Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu se předpokládá, že vědecké studie budou přibývat a umělá inteligence se bude zdokonalovat i v jiných diagnózách.

  1. Software RetCAD™ je možné zákaznicky přizpůsobit a optimálně jej tak integrovat do specifického postupu zpracování na straně uživatele (workflow). Takto lze dosáhnout snížení pracovní zátěže certifikovaných očních specialistů a minimalizovat prodlevy při diagnostice. Systém RetCAD™ pracuje v souladu s GDPR a analýzu provádí pseudo-anonymizovanými daty, takže plně zachovává soukromí pacienta.

Videris Vám nabízí plné řešení:

moderní nemydriatickou kameru s vysokým rozlišením - akceptovatelná i v jiných klinických studiích,

licenci umělé inteligence RetCAD™ od společnosti Thirona.

Náš systém splňuje certifikační podmínky stanovené k nasmlouvání výkonu (CE třída IIa), ale i vysokou senzitivitu a specificitu doloženou publikační historií, ale i nasazení ve screeningových programech ve vyspělých zemích 

v zahraničí.